Syllabus  S.NO Year Syllabus View
 
1 2021-22 Microbiology syllabus outcomes View Link
2 2021-22 Microbiology Syllabus View Link
3 2020-21 Microbiology Syllabus View Link
4 2019-20 Microbiology Syllabus View Link
5 2018-19 Microbiology Syllabus View Link
6 2017-18 Microbiology Syllabus View Link
7 2016-17 Microbiology Syllabus View Link
8 Certificate Course- CC PAPER SYLLABUS View Link

Quick Links