Syllabus  S.NO Year Syllabus View
 
1 2022-2023 History Syllabus View Link
2 2021-2022 History Syllabus View Link
3 2020-2021 Tourism Syllabus View Link
4 2020-2021 History Syllabus View Link
5 2019-2020 Tourism Syllabus View Link
6 2019-2020 History Syllabus View Link
7 2018-2019 Tourism Syllabus View Link
8 2018-2019 History Syllabus View Link
9 2017-2018 History Syllabus View Link
10 2016-2017 History Syllabus View Link
11 2021-2022 Certificate Course Syllabus View Link
12 2020-2021 Certificate Course Syllabus View Link
13 2019-2020 Certificate Course Syllabus View Link
14 2018-2019 Certificate Course Syllabus View Link
15 2017-2018 Certificate Course Syllabus View Link
16 2016-2017 Certificate Course Syllabus View Link
17 2021-2022 Bridge Course Syllabus View Link
18 2020-2021 Bridge Course Syllabus View Link
19 2019-2020 Bridge Course Syllabus View Link
20 2018-2019 Bridge Course Syllabus View Link
21 2017-2018 Bridge Course Syllabus View Link
22 2016-2017 Bridge Course Syllabus View Link
23 2022-2023 BOS - RESOLUTIONS View Link
24 2021-2022 BOS - RESOLUTIONS View Link
25 2020- 2021 BOS - RESOLUTIONS View Link
26 2019-2020 BOS - RESOLUTIONS View Link
27 2018-2019 BOS - RESOLUTIONS View Link
28 2017-2018 BOS - RESOLUTIONS View Link
29 2016-2017 BOS - RESOLUTIONS View Link
30 2016-2021 PROGRAM OUTCOME & COURSE OUTCOME View Link

Quick Links